Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor § 1

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 16-09-2020 Stb. 2020, 400 05-04-2023 Stb. 2023, 113
16-01-2009 Nieuwe-regeling 01-12-2008 Stb. 2009, 14 01-12-2008 Stb. 2009, 14
Naar boven