Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid [...] (Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland)

Geldend van 15-01-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van dieren 1981–2008 (Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 december 2008 nr. bca-2008.05120/4);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2008

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemeen rijksarchivaris

,

P. Brood

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina