Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

[Regeling vervallen per 16-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 15-01-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 december 2008, nr. BEB/HPG/8193889, houdende aanwijzing van hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 12 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens (Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-06-2010]

Als hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 12 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens wordt aangewezen de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord en bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger.

Artikel 2

[Vervallen per 16-06-2010]

Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 1997, kenmerk WJA/JZ 97024976, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 16-06-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens.

Den Haag, 12 december 2008

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina