Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2009

[Regeling vervallen per 21-11-2009.]
Geldend van 14-11-2008 t/m 20-11-2009

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis, van 7 november 2008, houdende de vaststelling van de voorlopige datum voor de aanvang van het haringseizoen 2009 (Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2009)

De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis;

gelet op:

gehoord:

  • de Promotie Advies Commissie Haring Binnenland van de Stichting Nederlands Visbureau;

besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-11-2009]

De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op dinsdag 9 juni 2009, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.

Artikel 2

[Vervallen per 21-11-2009]

  • 2 Dit besluit treedt in werking op 14 november 2008 en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2009.

Rijswijk, 7 november 2008

B.J. Odink

voorzitter

Terug naar begin van de pagina