Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde [...] en Rechtshulp vanaf 1975 (Minister van Justitie)

Geldend van 10-01-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand en Rechtshulp vanaf 1975 (Minister van Justitie)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27 november 2008, nr. bca-2008.0506/3);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2008

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur Informatisering

,

R. Papenhuijzen

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina