Besluit vaststelling gelijkwaardig erkende opleidingen voor het werken als verantwoordelijk persoon in een weefselinstelling

[Regeling vervallen per 20-07-2010.]
Geldend van 10-01-2009 t/m 19-07-2010

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2008, nr. GMT/MVG 2889571, houdende vaststelling van gelijkwaardig erkende opleidingen voor het werken als verantwoordelijk persoon in een weefselinstelling

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.4, eerste lid, onder a, van het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2010]

De volgende universitaire opleidingen worden als gelijkwaardig erkend aan de universitaire opleidingen op het gebied van de geneeskunde en biologie:

  • (bio)farmacie – apotheker

  • biomedische wetenschappen

  • chemie

  • diergeneeskunde

  • gezondheidswetenschappen

  • klinische embryologie

  • bewegingswetenschappen.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina