Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid [...] 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Geldend van 09-01-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27-11-2008, nr. bca-2008.05027/2);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2008

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

de project directeur Project Wegwerken Archief Achterstanden

,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina