Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek

[Regeling vervallen per 04-08-2012 met terugwerkende kracht tot 01-07-2012.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 01-07-2012

Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 04-08-2012]

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 04-08-2012]

Voor de toepassing van deze verordening worden als de kantoren in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants aangemerkt accountantskantoren en accountantsafdelingen.

Artikel 3

[Vervallen per 04-08-2012]

De kosten van het periodiek onderzoek of van een vervolgonderzoek bij een accountantskantoor worden in rekening gebracht aan dat accountantskantoor.

Artikel 4

[Vervallen per 04-08-2012]

De kosten van het periodiek onderzoek of van een vervolgonderzoek bij een accountantsafdeling worden in rekening gebracht aan die accountantsafdeling.

Artikel 5

[Vervallen per 04-08-2012]

  • 1 De kosten, bedoeld in de artikelen 3 en 4, bedragen het totaal van het aantal aangevangen, al dan niet bij het accountantskantoor of de accountantsafdeling bestede dagdelen per onderzoek vermenigvuldigd met het per onderzoeker op het moment van de tijdsbesteding geldende tarief.

  • 2 Een dagdeel omvat vier uur.

  • 3 Het tarief voor een onderzoeker die optreedt als teamleider bedraagt € 700.

  • 4 Het tarief voor een onderzoeker die niet optreedt als teamleider bedraagt € 500.

Artikel 6

[Vervallen per 04-08-2012]

  • 1 De tarieven, bedoeld in artikel 5, derde en vierde lid, worden met ingang van 1 september 2009 ieder jaar per 1 september aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in januari van dat jaar ten opzichte van deze index in januari van het voorafgaande jaar.

  • 2 De consumentenprijsindex, bedoeld in het eerste lid, is de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 8

[Vervallen per 04-08-2012]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
Terug naar begin van de pagina