Contributieverordening 2009/2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2010.]
[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-09-2009 t/m 31-12-2015

Contributieverordening 2009/2010

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:

Contributiecategorie

H (openbaar accountants)

1.539

M (intern accountants en overheidsaccountants)

1.026

L (accountants in business)

513

G (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn)

154

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2009/2010.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
Terug naar begin van de pagina