Regeling huurtoeslaggrenzen 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 11 december 2008, nr. BJZ2008121495, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 van de bedragen, genoemd in de artikelen 14, eerste lid, en 18, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag, alsmede aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009 van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2009)

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 15 050;

  • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 19 400;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 15 575 en

  • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 20 975.

§ 2. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

Factor

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Eenpersoonsouderenhuishouden

Meerpersoonsouderenhuishouden

a

0,000000706053

0,000000404075

0,000001237574

0,000000697690

b

0,001852978340

0,001841866802

–0,007333639821

–0,005853123089

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2008

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina