Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 december 2008, nr. Z/F-2899922, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter zake van de vereveningsbijdrage voor zorgverzekeraars in jaar 2009

Artikel III

Hoofdstuk 3 van de Regeling zorgverzekering, zoals dat luidde op 14 september 2008, blijft van toepassing voor de vaststelling van de voor zorgverzekeraars geldende vereveningsbijdragen in 2008.

Artikel IV

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 15 september 2008, met uitzondering van artikel I, terugwerkt tot en met 1 januari 2008.

Deze Regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven