Regeling verhoging subsidieplafonds 2008 Subsidieregeling Point One Boegbeeld – module [...] de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 11-03-2009 met terugwerkende kracht tot 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 01-01-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2008, nr. WJZ/8196329, tot verhoging van subsidieplafonds 2008 voor de Subsidieregeling Point One Boegbeeld – module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond, krachtens de Subsidieregeling Point One Boegbeeld – module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten vastgesteld voor het verlenen van

Artikel II

[Vervallen per 11-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina