Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009

Artikel VII

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina