Wet participatiebudget

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0025039
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Onderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschapWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit inburgering
 2. Besluit participatiebudget
 3. Regeling participatiebudget
 4. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 5. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
 6. Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit inburgering
  Artikelen: 1.1, 7.13, 7.15
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Artikel: 1
 4. Besluit participatiebudget
  Artikel: 1
 5. Participatiewet
  Artikel: 69
 6. Regeling informatieverstrekking sisa
  Bijlage: 3
 7. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XIV
 8. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XVIII
 9. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XIX
 10. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.3.1, 2.3.3
 11. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 59i
 12. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 59e
 13. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie)
  Artikelen: V, VIa
 14. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: III
 15. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXII
Terug naar begin van de pagina