Besluit uitoefening taken ex artikel 52a Gaswet

[Regeling vervallen per 28-04-2010.]
Geldend van 01-02-2009 t/m 27-04-2010

Besluit uitoefening taken ex artikel 52a van de Gaswet

De minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van de Gaswet;

Besluit:

Enig artikel

[Vervallen per 28-04-2010]

  • 1 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet wordt met ingang van 1 januari 2009 belast met de taak, bedoeld in artikel 52a van de Gaswet.

  • 2 De minister van Economische Zaken stelt de netbeheerder, bedoeld in het eerste lid, alle bij hem berustende gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak waarmee die netbeheerder op grond van het eerste lid is belast.

  • 3 De netbeheerder van het landelijk gastransportnet brengt jaarlijks uiterlijk op 1 juni rapport uit aan de minister van Economische Zaken over de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid. Dit rapport bevat in ieder geval een beknopte weergave van de uitkomsten van de verrichte analyses.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan betrokkene. Van het besluit wordt kennisgeving gedaan in de Staatscourant.

Den Haag, 11 december 2008

De

minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina