Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond CBI 2009)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 31-12-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 december 2008, nr. CBI/CZ/081554, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond CBI 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening door het CBI geldt voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

Directeur CBI

,

H.M. Klunder

Terug naar begin van de pagina