Mediawet 2008

Geldend van 30-05-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0025028
RechtsgebiedCultureel recht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit van minimumcontributie voor omroepverenigingen
 2. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 3. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 4. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 5. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 6. Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007
 7. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
 8. Beleidsregels programmaquota
 9. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 10. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
 11. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 12. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 13. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
 14. Besluit aanwijzing toezichthouders Commissariaat voor de Media
 15. Besluit ontheffing zelfpromotie commerciële omroep
 16. Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep
 17. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2018
 18. Besluit vaststelling peildatum ledentelling erkenningsperiode 2016-2020
 19. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
 20. Mediabesluit 2008
 21. Mediaregeling 2008
 22. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016
 23. Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003
 24. Regeling controleprotocol Stimuleringsfonds voor de pers
 25. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018
 26. Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016
 27. Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO
 28. Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten
 29. Regeling liefdadigheidsacties
 30. Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014
 31. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 32. Regeling subsidieplafonds Stimuleringfonds voor de Pers
 33. Regeling tarieven Programmagegevens 2015
 34. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 35. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 36. Regeling vaststelling peildatum ledentelling erkenningperiode 2010–2015
 37. Regeling vaststelling subsidieplafonds 2011 en intrekking Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten
 38. Regeling vaststelling subsidieplafonds 2013
 39. Regeling vaststelling subsidieplafonds 2015
 40. Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2017
 41. Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 2018
 42. Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2012
 43. Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2014
 44. Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2016
 45. Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2018
 46. Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling regionale journalistieke samenwerking 2012
 47. Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling regionale journalistieke samenwerking 2015–2017
 48. Regeling vaststelling Tijdelijke subsidieregeling Vernieuwende Journalistiek 2012
 49. Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2013
 50. Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2015 (The Challenge: Reinventing Journalism)
 51. Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2016 (The Challenge: Reinventing Journalism)
 52. Regeling vaststelling Tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2017 (The Challenge)
 53. Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie
 54. Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2011
 55. Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2012
 56. Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie 2013
 57. Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2014
 58. Uitvoeringsbesluit ex artikel 173 Mediawet
 59. Wijzigingsbesluit Mediabesluit 2008 (aanpassing evenementenlijst)
 60. Wijzigingsregeling Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media (vaststelling nieuw handboek financiële verantwoording)
 61. Wijzigingsregeling Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster (vaststelling nieuw handboek financiële verantwoording)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 2. Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011
  Teksten: tekst, tekst
  Artikelen: 7.11, 7.12, 7.14
 3. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
  Artikel: 2
  Bijlage: Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 4. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
  Artikelen: 1, 3
 5. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
  Artikelen: 2, 5, 8
 7. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
  Artikelen: 2, 5
 8. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
  Artikel: 2
 9. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
  Sub-paragraaf: 5.3
 10. Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken
  Artikel: 2
 11. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
  Artikel: 1
 12. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlage: B
 13. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 14. Mediabesluit 2008
  Artikel: 1
  Hoofdstuk: 6a
 15. Mediaregeling 2008
  Artikel: 1
 16. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 17. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018
 18. Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016
 19. Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO
 20. Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten
  Artikel: 1
 21. Regeling liefdadigheidsacties
  Artikel: 2
 22. Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014
  Artikel: 2
  Bijlage: Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2013
 23. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
  Artikel: 1
 24. Regeling toegestane vermijdbare uitingen publieke media-instellingen 2016
  Artikel: 1
 25. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 26. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
  Artikelen: 1, 2, 3, 4
 27. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 6
 28. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 5
 29. Telecommunicatiewet
  Artikel: 8.3
 30. Wijzigingswet Mediawet 2008 (aanpassing rijksmediabijdrage en overheveling budget bekostiging regionale omroepen provinciefonds naar mediabegroting)
 31. Wijzigingswet Mediawet 2008 (erkenning en financiering publieke omroep)
  Artikelen: II, V
 32. Wijzigingswet Mediawet 2008 (toekomstbestendig maken publieke mediadienst)
 33. Wijzigingswet Mediawet 2008 (verspreiding televisie- en radioprogrammakanalen, en vaststelling minimale omvang standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen)
  Artikelen: I, II, V
 34. Wijzigingswet Mediawet 2008, enz. (aanpassing rijksmediabijdrage, beëindiging wettelijke taken Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard)
 35. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikel: 1.9
Terug naar begin van de pagina