Mediawet 2008

Geldend van 30-05-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 30-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Auteurswet
  Artikelen: 12, 26a
 2. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
  Artikelen: Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011, 1, 3, 8
 5. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
  Artikelen: Beleidsregels reclame commerciele media-instellingen 2012, 2
 6. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
  Artikel: 2
 7. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
  Artikelen: Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012, 3, 7, 8, 9
 8. Besluit bekendmaking veiling kavels B05 en B36
  Bijlagen: 1, 2, 3
 9. Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 10. Besluit bekendmaking veiling kavels B30, B32 en B33
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5
 11. Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4
  Bijlagen: 1, 2, 3
 12. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
  Bijlage: Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep
 13. Besluit vaststelling beleidsregel onthouden van financiële bijdragen aan de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s
  Artikel: 1
 14. Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016
  Bijlage: 1
 15. Frequentiebesluit 2013
  Artikel: 18
 16. Mededingingswet
  Artikel: 25h
 17. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.114, 3.18
 18. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 19. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
  Artikel: 1
 20. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016
  Artikel: 1
 21. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
  Artikel: 1
 22. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Bijlage: 2
 23. Regeling extra vergunningen publieke mediadienst
  Artikel: 1
 24. Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016
 25. Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO
 26. Regeling liefdadigheidsacties
  Bijlage: bijlage
 27. Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2014
  Artikelen: Regeling productplaatsing commerciële media-instellingen 2013, 3, 4, 5, 8
 28. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
  Artikelen: 2, 3, 4
 29. Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017
  Artikel: 1
 30. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 1.1, 3.1, 3.10, 3.6, 3.7, 3.8a, 8.4a, 10.11
 31. Wet handhaving consumentenbescherming
  Bijlage: bij de Wet handhaving consumentenbescherming
 32. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 33. Wet op de naburige rechten
  Artikelen: 1, 14a, 14d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Mediawet 2008
  Artikel 9.17a
Terug naar begin van de pagina