Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers

Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-05-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 9 december, nr. 5577676/08, houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers (Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers)

§ 2. Aanwijzen bewerker register en bijhouder lijst

Artikel 2

§ 3. Mandaat en machtiging raad

Artikel 3

  • 2 Het krachtens het eerste lid verleende mandaat en de machtiging kunnen verder worden doorgegeven aan onder de raad ressorterende functionarissen.

Artikel 4

  • 2 Het krachtens het eerste lid verleende mandaat en de machtiging kunnen verder worden doorgegeven aan onder de raad ressorterende functionarissen, waarbij niet wordt toegestaan dat functionarissen besluiten nemen in bezwaar of klachten behandelen over besluiten of gedragingen waarbij zij zelf betrokken zijn geweest.

Artikel 5

  • 2 Het krachtens het eerste lid verleende mandaat en de machtiging kunnen verder worden doorgegeven aan onder de raad ressorterende functionarissen, tenzij het een besluit betreft dat belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Naar boven