Beleidsregels vervanging bijlagen Beleidsregels indicatiestelling AWBZ

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2014

Beleidsregels van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2008, nr. Z/VU-2897079, houdende vervanging van de bijlagen van de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11 van het Zorgindicatiebesluit;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

De beleidsregels indicatiestelling AWBZ zoals die luidden onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze beleidsregels blijven van toepassing op verzekerden die uiterlijk op dat tijdstip een indicatiebesluit als bedoeld in het Zorgindicatiebesluit hadden aangevraagd.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting, maar zonder de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen liggen met ingang van de tweede dag na bekendmaking van de beleidsregels ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina