Wet elektronische bekendmaking

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Bekendmakingsbesluit
    Artikel: 15
  2. Bekendmakingsregeling
    Artikel: 5
  3. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina