Regeling normbedragen voorschotverlening 2009

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie tot uitvoering van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Regeling normbedragen voorschotverlening 2009)

Artikel 1

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op € 731,–.

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan € 45.200,–.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2008

De

Staatssecretaris

van Justitie,
namens deze:
de

directeur Rechtsbestel

,

M.J.J. van den Honert

Terug naar begin van de pagina