Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2009

[Regeling vervallen per 11-09-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 december 2008, nr. WJZ/83062, tot vaststelling van de opslagpercentages op de sectorpremie en de Ufo-premie 2009 ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang (Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina