Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 17-02-2010.]
Geldend van 17-12-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 december 2008, nr. Z/F-2895129, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2009

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina