Regeling strafbaarstelling van overtreding bepalingen verordening (EG) 1523/2007

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 31-12-2008 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3273, houdende strafbaarstelling van overtreding van bepalingen in verordening (EG) 1523/2007

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 81m van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en op verordening (EG) nr. 1523/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 houdende een verbod op het in de handel brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten (PbEG 343);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3 van verordening (EG) nr. 1523/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 houdende een verbod op het in de handel brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten (PbEG L 343).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina