Regeling koopsubsidiegrenzen 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 28 november 2008, nr. BJZ2008111814, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende wijziging van de maximale koopsom, genoemd in artikel 15, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, vaststelling van het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van die wet, de financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van die wet, het percentage waarmee die financieringslastnorm ten hoogste kan worden vermeerderd, bedoeld in artikel 29, tweede lid, aanhef, van die wet, het bedrag van het toetsinkomen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a en b, van die wet, en de inkomensklassen, en de daarbij behorende toetsrente, maximale hypothecaire lening, financieringslastnorm en laatstgenoemd percentage, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen 2009)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 26, tweede lid, 29, derde en vijfde lid, en 41, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

De financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, bedraagt:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  26,50%

  2

  26,50%

  3

  27,40%

  4

  28,30%

  5

  29,20%

  6

  30,00%

  7

  30,60%

  8

  31,10%

  9

  31,70%

  10

  32,00%

  11

  32,20%

  12

  32,30%

  13

  32,50%

  14

  32,50%

  15

  32,50%

  16

  32,50%

  17

  32,50%

  18

  32,50%

  19

  32,50%

  20

  32,50%

  21

  32,60%

  22

  32,60%

  23

  32,70%

  24

  32,70%

  25

  32,70%

  26

  32,80%

  27

  32,80%

  28

  32,80%

  29

  32,80%

  30

  32,80%

  31

  32,80%

  32

  32,80%

  33

  32,80%

  34

  32,80%

  35

  32,80%

  36

  32,80%

  37

  32,80%

  38

  32,80%

  39

  32,80%

  40

  32,80%

  41

  32,80%

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Financieringslastnorm

  1

  21,70%

  2

  21,70%

  3

  23,30%

  4

  24,90%

  5

  25,60%

  6

  26,30%

  7

  27,00%

  8

  27,60%

  9

  28,20%

  10

  28,70%

  11

  29,30%

  12

  30,10%

  13

  30,50%

  14

  30,90%

  15

  31,30%

  16

  31,80%

  17

  32,10%

  18

  32,30%

  19

  32,50%

  20

  32,70%

  21

  32,80%

  22

  33,00%

  23

  33,20%

  24

  33,30%

  25

  33,50%

  26

  33,60%

  27

  33,80%

  28

  34,00%

  29

  34,20%

  30

  34,40%

  31

  34,60%

  32

  34,80%

  33

  35,00%

  34

  35,20%

  35

  35,60%

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Het percentage, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, waarmee de financieringslastnorm, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, ten hoogste kan worden vermeerderd, bedraagt:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  7,50%

  2

  7,50%

  3

  7,50%

  4

  7,50%

  5

  7,50%

  6

  7,50%

  7

  7,50%

  8

  7,50%

  9

  7,50%

  10

  7,50%

  11

  7,50%

  12

  7,50%

  13

  7,50%

  14

  7,50%

  15

  7,50%

  16

  7,50%

  17

  7,50%

  18

  7,50%

  19

  7,50%

  20

  7,50%

  21

  7,50%

  22

  7,50%

  23

  7,50%

  24

  7,50%

  25

  7,50%

  26

  7,50%

  27

  7,50%

  28

  7,21%

  29

  6,56%

  30

  5,94%

  31

  5,33%

  32

  4,75%

  33

  4,18%

  34

  3,62%

  35

  3,09%

  36

  2,57%

  37

  2,06%

  38

  1,57%

  39

  1,10%

  40

  0,63%

  41

  0,18%

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Opslagpercentage

  1

  6,50%

  2

  6,50%

  3

  6,50%

  4

  6,50%

  5

  6,50%

  6

  6,50%

  7

  6,50%

  8

  6,50%

  9

  6,50%

  10

  6,50%

  11

  6,50%

  12

  6,50%

  13

  6,50%

  14

  6,50%

  15

  6,50%

  16

  6,50%

  17

  6,50%

  18

  6,50%

  19

  6,50%

  20

  6,50%

  21

  6,50%

  22

  6,50%

  23

  6,50%

  24

  6,50%

  25

  6,50%

  26

  6,50%

  27

  6,50%

  28

  6,01%

  29

  5,16%

  30

  4,34%

  31

  3,53%

  32

  2,75%

  33

  1,98%

  34

  1,22%

  35

  0,29%

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

De inkomensklassen, en de daarbij behorende maximale hypothecaire lening, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zijn:

 • a. voor een- en meerpersoonshuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 0

  € 17.499

  € 0

  € 86.176

  2

  € 17.500

  € 17.999

  € 86.181

  € 88.639

  3

  € 18.000

  € 17.499

  € 90.990

  € 93.512

  4

  € 18.500

  € 18.999

  € 95.929

  € 98.517

  5

  € 19.000

  € 19.499

  € 100.999

  € 103.651

  6

  € 19.500

  € 19.999

  € 105.916

  € 108.626

  7

  € 20.000

  € 20.499

  € 110.370

  € 113.124

  8

  € 20.500

  € 20.999

  € 114.614

  € 117.404

  9

  € 21.000

  € 21.499

  € 119.234

  € 122.067

  10

  € 21.500

  € 21.999

  € 123.007

  € 125.862

  11

  € 22.000

  € 22.499

  € 126.505

  € 129.375

  12

  € 22.500

  € 22.999

  € 129.706

  € 132.583

  13

  € 23.000

  € 23.499

  € 133.255

  € 136.146

  14

  € 23.500

  € 23.999

  € 136.152

  € 139.043

  15

  € 24.000

  € 24.499

  € 139.049

  € 141.940

  16

  € 24.500

  € 24.999

  € 141.945

  € 144.836

  17

  € 25.000

  € 25.499

  € 144.842

  € 147.733

  18

  € 25.500

  € 25.999

  € 147.739

  € 150.630

  19

  € 26.000

  € 26.499

  € 150.636

  € 153.527

  20

  € 26.500

  € 26.999

  € 153.533

  € 156.424

  21

  € 27.000

  € 27.499

  € 156.821

  € 159.719

  22

  € 27.500

  € 27.999

  € 159.725

  € 162.623

  23

  € 28.000

  € 28.499

  € 163.034

  € 165.940

  24

  € 28.500

  € 28.999

  € 165.946

  € 168.851

  25

  € 29.000

  € 29.499

  € 168.857

  € 171.762

  26

  € 29.500

  € 29.999

  € 172.196

  € 175.108

  27

  € 30.000

  € 30.499

  € 176.715

  € 176.715

  28

  € 30.500

  € 30.999

  € 176.715

  € 176.715

  29

  € 31.000

  € 31.499

  € 176.715

  € 176.715

  30

  € 31.500

  € 31.999

  € 176.715

  € 176.715

  31

  € 32.000

  € 32.499

  € 176.715

  € 176.715

  32

  € 32.500

  € 32.999

  € 176.715

  € 176.715

  33

  € 33.000

  € 33.499

  € 176.715

  € 176.715

  34

  € 33.500

  € 33.999

  € 176.715

  € 176.715

  35

  € 34.000

  € 34.499

  € 176.715

  € 176.715

  36

  € 34.500

  € 34.999

  € 176.715

  € 176.715

  37

  € 35.000

  € 35.499

  € 176.715

  € 176.715

  38

  € 35.500

  € 35.999

  € 176.715

  € 176.715

  39

  € 36.000

  € 36.499

  € 176.715

  € 176.715

  40

  € 36.500

  € 36.999

  € 176.715

  € 176.715

  41

  € 37.000

  € 37.197

  € 176.715

  € 176.715

  , en

 • b. voor een- en meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Inkomensklasse

  Inkomensklasse

  Maximale hypothecaire lening

  Maximale hypothecaire lening

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 0

  € 17.499

  € 0

  € 71.476

  2

  € 17.500

  € 17.999

  € 71.480

  € 73.518

  3

  € 18.000

  € 18.499

  € 77.694

  € 79.847

  4

  € 18.500

  € 18.999

  € 84.139

  € 86.409

  5

  € 19.000

  € 19.499

  € 88.339

  € 90.660

  6

  € 19.500

  € 19.999

  € 92.641

  € 95.012

  7

  € 20.000

  € 20.499

  € 97.044

  € 99.466

  8

  € 20.500

  € 20.999

  € 97.522

  € 103.717

  9

  € 21.000

  € 21.499

  € 105.547

  € 108.055

  10

  € 21.500

  € 21.999

  € 109.617

  € 112.161

  11

  € 22.000

  € 22.499

  € 114.078

  € 116.665

  12

  € 22.500

  € 22.999

  € 119.278

  € 121.923

  13

  € 23.000

  € 23.499

  € 123.261

  € 125.935

  14

  € 23.500

  € 23.999

  € 127.302

  € 130.005

  15

  € 24.000

  € 24.499

  € 131.401

  € 134.133

  16

  € 24.500

  € 24.999

  € 135.913

  € 138.681

  17

  € 25.000

  € 25.499

  € 139.773

  € 142.563

  18

  € 25.500

  € 25.999

  € 143.307

  € 146.111

  19

  € 26.000

  € 26.499

  € 146.870

  € 149.689

  20

  € 26.500

  € 26.999

  € 150.462

  € 153.295

  21

  € 27.000

  € 27.499

  € 153.692

  € 156.532

  22

  € 27.500

  € 27.999

  € 157.335

  € 160.190

  23

  € 28.000

  € 28.499

  € 161.007

  € 163.876

  24

  € 28.500

  € 28.999

  € 164.294

  € 167.171

  25

  € 29.000

  € 29.499

  € 168.017

  € 170.908

  26

  € 29.500

  € 29.999

  € 171.341

  € 174.239

  27

  € 30.000

  € 30.499

  € 176.715

  € 176.715

  28

  € 30.500

  € 30.999

  € 176.715

  € 176.715

  29

  € 31.000

  € 31.499

  € 176.715

  € 176.715

  30

  € 31.500

  € 31.999

  € 176.715

  € 176.715

  31

  € 32.000

  € 32.499

  € 176.715

  € 176.715

  32

  € 32.500

  € 32.999

  € 176.715

  € 176.715

  33

  € 33.000

  € 33.499

  € 176.715

  € 176.715

  34

  € 33.500

  € 33.999

  € 176.715

  € 176.715

  35

  € 34.000

  € 34.271

  € 176.715

  € 176.715

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2008

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Terug naar begin van de pagina