Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt vastgesteld op 6,49%. Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, geldt een korting van 0,44%.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor 2009 vastgesteld op 5,59%.

Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, geldt een korting van 0,44%.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 25 november 2008

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven