Besluit vaststelling subsidieplafond Sarajevo 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 12-12-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 november 2008, nr. DJZ/BR-1119/08, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond Sarajevo 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.1 tot en met 2.4, 7.2 en 7.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlanse Zaken 2006 namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse ambassade in Sarajevo geldt voor de periode vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
de

ambassadeur van de Nederlandse ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Sarajevo

,

K.E.Th.I. Vosskühler

Terug naar begin van de pagina