Besluit ex art. 9, aanhef en onder c, Bankwet 1998 (eenmalige uitvoering van het [...] depositogarantiestelsel door De Nederlandsche Bank N.V.)

Geldend van 10-12-2008 t/m heden

Besluit van 4 december 2008 houdende toestemming als bedoeld in artikel 9, aanhef en onder c, van de Bankwet 1998 met het oog op de eenmalige uitvoering van het IJslandse depositogarantiestelsel door De Nederlandsche Bank N.V.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 3 december 2008, nr. FM/2008/3097 M;

Gelet op artikel 9, aanhef en onder c, van de Bankwet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Wij verlenen toestemming aan De Nederlandsche Bank N.V. om die werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn in het kader van de afwikkeling van het IJslandse depositogarantiestelsel.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2008

Beatrix

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina