Wijzigingsregeling Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) (richtlijn nr. 2008/39/EG)

Geldend van 07-03-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2008, nr. VGP/PSL 2893617, houdende een wijziging van de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) in verband met richtlijn nr. 2008/39/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op:

Besluit:

Artikel III

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 7 maart 2009.

  • 2 De vervaardiging en de invoer van materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen en die niet voldoen aan de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet), zoals die luidde voordat zij werd gewijzigd door deze regeling, zijn met ingang van 7 maart 2010 verboden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina