Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-04-2023.
Geldend van 19-04-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.6

Informatie geldend op 19-04-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit omgevingsrecht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 11
 2. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 3. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.19, 1.27
 4. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 1.2
 5. Waterbesluit
  Artikel: 6.22
 6. Waterwet
  Artikel: 6.30
 7. Wet milieubeheer
  Artikel: 9.5.7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-04-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-10-2010 Nieuw 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22, 4.24 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven