Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-04-2023.
Geldend van 19-04-2023 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1a

Informatie geldend op 19-04-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet geurhinder en veehouderij
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-04-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-01-2013 Nieuw 12-07-2012 Stb. 2012, 493 33078 12-11-2012 Stb. 2012, 571

Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven