Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.5

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.6
 3. Wet bodembescherming
  Artikel: 95
 4. Wet geluidhinder
  Artikel: 148
 5. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 90
 6. Wet milieubeheer
  Artikel: 18.1a
 7. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 7.1
 8. Woningwet
  Artikel: 92

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 5.2

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 5.2a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
14-04-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 521 33872 01-04-2016 Stb. 2016, 139
01-10-2010 Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven