Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 02-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.12

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit omgevingsrecht
 2. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 3.11, 7.4
 2. Wet milieubeheer
  Artikelen: 10.48, 10.53, 10.64

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.3

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 1.3b
 2. Mijnbouwregeling
  Bijlage 15
 3. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.30, 3.33, 3.35, 3.36a
 4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen 2.5, 3.15, 3.7
 5. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 1.5a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-07-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
01-10-2010 Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 187 32277 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 25-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135
31953
samen met
32127
10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 4
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 2
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 616 31859 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 3
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De wijziging is in werking getreden op 31 maart 2010 (Stb. 2010/135 jo Stb. 2010/136 jo Stb. 2010/137; inwerkingtreding voorheen door Stb. 2010/135 gesteld op 1 januari 2010). 2)
 3. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
  De wijziging is in werking getreden op 28 december 2009 (Stb. 2009/617).3)
 4. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
Naar boven