Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.9a

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 4.10
 2. Mijnbouwwet
  Artikel: 133
 3. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  Bijlage: Tarieventabel

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-07-2021 Wijziging 01-07-2020
samen met
10-06-2020
Stb. 2020, 262
samen met
Stb. 2020, 211
35218
samen met
35395
01-04-2021 Stb. 2021, 176
23-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
01-10-2010 Nieuw 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De wijziging is in werking getreden op 31 maart 2010 (Stb. 2010/135 jo Stb. 2010/136 jo Stb. 2010/137; inwerkingtreding voorheen door Stb. 2010/135 gesteld op 1 januari 2010).2)
Naar boven