Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.8

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 6f, 6m, 7c
 2. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 1.8
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 2.31a, 7.4
 4. Wet milieubeheer
  Artikelen: 10.48, 10.53, 10.64

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 15-05-2019
samen met
01-07-2020
Stb. 2019, 382
samen met
Stb. 2020, 262
34453
samen met
35218
Alg. 1
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 2
25-04-2013 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145 Alg. 3
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 4
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2020/262. 1)
 2. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
 4. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
Naar boven