Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-10-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 1.2, 1.3a
 2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 16
 3. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen
  Artikel: 1
 4. Besluit emissiearme huisvesting
  Artikelen: 1, 5
 5. Besluit energie-audit
  Artikel: 4
 6. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 2
 7. Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
  Artikel: 7
 8. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 2.2a
 9. Besluit risico's zware ongevallen 2015
  Artikel: 1
 10. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 6f, 7aa
 11. Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen
  Artikel: IV
 12. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 1
 13. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.2, 1.5a, 1.5b, 1.8
 14. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad
  Artikel: 8
 15. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Artikel: 2
 16. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 17. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
  Artikel: 1
 18. Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten
  Artikel: 1
 19. Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022–2027
  Artikel: 1
 20. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  Bijlage: 2
 21. Waterbesluit
  Artikel: 6.1b
 22. Waterwet
  Artikel: 6.27
 23. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 7.4
 24. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel: 1
 25. Wet geluidhinder
  Artikel: 1
 26. Wet geurhinder en veehouderij
  Artikel: 1
 27. Wet milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 11.1
 28. Wet natuurbescherming
  Artikel: 1.1
 29. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.1
 30. Woningwet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 Alg. 1
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 2
01-07-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
14-04-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 521 33872 01-04-2016 Stb. 2016, 139
24-05-2013 Wijziging 11-04-2013 Stb. 2013, 159 33197 26-04-2013 Stb. 2013, 176
25-04-2013 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
01-10-2010 Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 187 32277 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 3
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
 2. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven