Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 04-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.10

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit natuurbescherming

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit omgevingsrecht
  Artikelen: 5a.1, 6.10
 2. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 6
 3. Mijnbouwregeling
  Bijlage: 15
 4. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 4.21, 9.1
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 2.14, 2.5, 3.15, 3.7
 6. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel: 8
 7. Wet milieubeheer
  Artikelen: 10.48, 10.53, 10.64

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.3

 1. Wet milieubeheer
  Artikel 1.3b
 2. Mijnbouwregeling
  Bijlage 15
 3. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.30, 3.33, 3.35, 3.36a
 4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen 2.5, 3.15, 3.7
 5. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 1.5a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
01-11-2014 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 03-10-2014 Stb. 2014, 358 Alg. 2
01-01-2012 Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 330 32433 17-06-2011 Stb. 2011, 331 Alg. 3
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
01-10-2010 Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 187 32277 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 4
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel 3.1, derde lid, van Stb. 2013/144, zoals gewijzigd door Stb. 2013/226, artikel Xa, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 2)
 3. Artikel III, tweede lid, van Stb. 2011/330 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
Naar boven