Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.9

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.3a
 2. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 6.19
 3. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 6, 7aa
 4. Tracéwet
  Artikel: 20
 5. Waterwet
  Artikel: 6.26
 6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 3.15, 3.3, 3.4, 3.6, 6.1, 6.5, 7.4
 7. Wet milieubeheer
  Artikelen: 8.42, 19.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.2

 1. Mijnbouwregeling
  Bijlage 15
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.1
 3. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 1.5a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a
Terug naar begin van de pagina