Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geraadpleegd op 30-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348
Wijziging 25-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135
31953
samen met
32127
Alg. 2
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 493 33078 12-11-2012 Stb. 2012, 571
01-10-2012 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
27-07-2011 Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 373 32427 06-07-2011 Stb. 2011, 373
01-10-2010 Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 187 32277 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 3
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/135. In Stb. 2010/231 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 oktober 2010.2)
  3. De wijziging is in werking getreden op 31 maart 2010 (Stb. 2010/135 jo Stb. 2010/136 jo Stb. 2010/137; inwerkingtreding voorheen door Stb. 2010/135 gesteld op 1 januari 2010).3)
Naar boven