Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 06-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.10

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 6.2
 2. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 6g, 6i, 6r, 7c
 3. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen: 6, 11
 4. Tracéwet
  Artikel: 13
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 2.20, 2.21, 2.22, 2.7
 6. Wet milieubeheer
  Artikel: 5.12b
 7. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 3.30, 6.1
 8. Woningwet
  Artikel: 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 382 34453
01-07-2013 Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 242 33125 20-06-2013 Stb. 2013, 243
25-04-2013 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 2
Nieuwe-regeling 06-11-2008 Stb. 2008, 496 30844 10-06-2010 Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven