Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.20

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.25b
 2. Ontgrondingenwet
  Artikel: 22
 3. Wet bescherming Antarctica
  Artikel: 28
 4. Wet bodembescherming
  Artikel: 95
 5. Wet geluidhinder
  Artikel: 148
 6. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 90
 7. Wet milieubeheer
  Artikel: 18.1a
 8. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 7.1
 9. Woningwet
  Artikel: 92

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 2.16a, 20.3
Terug naar begin van de pagina