Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk2/paragraaf2.3/artikel2.17c

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 2.21, 2.22
 2. Wet natuurbescherming
  Artikel: 4.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet milieubeheer
  Artikelen 16.9, 2.16a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 Alg. 1
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 2

Opmerkingen

 1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
 2. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven