Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister

Geldend van 04-12-2008 t/m heden

Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister

De directie van de RDW (Dienst Wegverkeer),

Gelet op artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Als toezichthouders op het gebruik van verstrekte gegevens uit het kentekenregister worden aangewezen: de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer, Divisie Registratie & Informatie, Afdeling Klantenservice, die zijn belast met wetgeving en beleid.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Directie van de RDW, Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina