Besluit vaststelling subsidieplafond subsidieverlening voor activiteiten op het gebied [...] van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 03-12-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 november 2008, nr. DMW/CU-1037/08, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening voor activiteiten op het gebied van milieu op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van milieu geldt voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

wnd. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

A. Jacobi

Terug naar begin van de pagina