Tarieven CBR-examens 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]
[Regeling vervallen per 07-04-2014.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 06-04-2014

Tarieven CBR-examens 2009

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in voren-vermelde artikelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-04-2014]

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

1.

Theorie-examens CBR

 
     

1.1

Klassikaal Theorie-examen A/B/AM

€ 32,45*

1.2

Toeslag aangepast klassikaal theorie-examen A/B

€ 5,05*

1.3

Toeslag individueel theorie-examen A/B/AM

€ 35,80*

1.4

Theorie-examen R/V1 en V2

€ 49,85

     

2.

Praktijkexamen

 
     

2.1

Praktijkexamen A – (voertuigbeheersing)

€ 45,05*

 

Praktijkexamen A – (verkeersdeelneming)

€ 104,75*

2.2

Gefaseerd praktijkexamen A

€ 76,70*

2.3

Nader onderzoek praktijkexamen A

€ 128,90*

2.4

Normaal praktijkexamen B

€ 90,80*

2.5

Gefaseerd praktijkexamen B - fase I

€ 76,70*

 

Gefaseerd praktijkexamen B - fase II

€ 90,80*

2.6

Nader onderzoek praktijkexamen B

€ 100,45*

2.7

Normaal praktijkexamen E bij B

€ 90,80*

2.8

Gefaseerd praktijkexamen E bij B - fase I

€ 76,70*

 

Gefaseerd praktijkexamen E bij B - fase II

€ 90,80*

2.9

Nader onderzoek praktijkexamen E bij B

€ 100,45*

2.10

Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B

€ 15,70*

2.11

Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B

€ 15,70*

2.12

Toeslag afroepexamen A, B of E bij B

€ 15,70*

2.13

Praktijkexamen C

€ 140,50

2.14

Nader onderzoek praktijkexamen C

€ 140,50

2.15

Praktijkexamen E bij C

€ 140,50

2.16

Nader onderzoek praktijkexamen E bij C

€ 140,50

2.17

Praktijkexamen D

€ 140,50

2.18

Nader onderzoek praktijkexamen D

€ 140,50

2.19

Praktijkexamen E bij D

€ 140,50

2.20

Nader onderzoek praktijkexamen E bij D

€ 140,50

2.21

Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

€ 16,05

     

3.

Medische geschiktheid

 
     

3.1

Eigen Verklaring

€ 20,45*

De met * bemerkte tarieven zijn inclusief 19% BTW.

Waar geen * wordt vermeld, bestaat vrijstelling van BTW.

Artikel 2

[Vervallen per 07-04-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 17 november 2008

De

algemeen directeur a.i. van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

,

C. Anker

Terug naar begin van de pagina