Besluit vaststelling beeldenaar nationale zijde Nederlandse twee-euromunt 10 jaar Economische en Monetaire Unie

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit van 12 november 2008, houdende de vaststelling van de beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse twee-euromunt die in 2009 wordt uitgegeven ter gelegenheid van 10 jaar Economische en Monetaire Unie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 14 oktober 2008, FM 2008-2451 M, Generale Thesaurie, directie Financiële markten, afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de nationale zijde van de Nederlandse twee-euromunt die in 2009 wordt uitgegeven ter gelegenheid van 10 jaar Economische en Monetaire Unie is, overeenkomstig onderstaande afbeelding, in de buitenring de twaalf Europese sterren met onderin links het teken van de Muntmeester

  Bijlage 243968.png

  en rechts het teken van de Munt

  Bijlage 243969.png

  , in de kern in het midden een afbeelding van een primitieve munt met daarboven de tekst ‘NEDERLAND’ en er onder de tekst ‘EMU 1999–2009’.

  Bijlage 243970.png
 • 2 Het randschrift van de twee-euromunt is ‘GOD * ZIJ * MET * ONS *’.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 november 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tweede december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina