Wijzigingsregeling SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (beëindiging)

Geldend van 27-11-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2008, nr. ARBO/P&G/08/26086, tot wijziging van de SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (beëindiging)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 november 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina