Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 26-11-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 13 november 2008, nr. DAO-730/08, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring van activiteiten op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Indonesiëfaciliteit geldt voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van € 3.628.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Aanvragen om subsidie voor 2009 worden ingediend in de periode vanaf 1 mei 2009 tot en met 19 augustus 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina