Regeling vaststelling bedragen, maatstaven, bandbreedtes en verdeelsleutels Wet inzake de geldtransactiekantoren 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-11-2010.]
[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 19-11-2008 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2008 van de bedragen, maatstaven, bandbreedtes en verdeelsleutels Wet inzake de geldtransactiekantoren

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

De totale waarde van de geldtransacties, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren over een periode van twaalf maanden, die geldtransactiekantoren ten behoeve van hun cliënten uitvoeren

Voor gedeelte waarde transacties:

 

€ 0 tot en met € 10 mln.

€ 0,31 per € 1.000

> € 10 mln. tot en met € 100 mln.

€ 0,10 per € 1.000

> € 100 mln.

€ 0,01 per € 1.000

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina